תקנון האתר

 כללי

אתר זה הנו בבעלותו ובניהולו של "יהלומי היצרן" (להלן: "המשווק", טל' 052-504-3746) המשווק את המוצרים של חברת innovation diamonds (להלן: "החברה") שנמצאת בכתובת: רחוב זאב ז'בוטינסקי 3, מגדל יהלום, בורסת היהלומים רמת גן.

שימוש באתר מותנה בקבלת כל האמור בתקנון ושימוש בפועל בו ייחשב כהסכמה מצד המשתמש באתר לכל האמור בתקנון בעת השימוש על כל המשתמע מכך.

הפניה למבקר באתר בלשון זכר/יחיד אולם מתייחסת לכל מגדר וקבוצה.

על המבקר באתר לקראו בעיון את התקנון לפני שימוש, במידה ומשתמש איננו מסכים לאמור בתקנון מתבקש לצאת מן הגלישה והשימוש באתר ולמונח טענה/ות המופיע בתקנון להלן תהא הכוונה לכל טענה ו/או דרישה ו/או בקשה ו/או תביעה מכל סוג ומובהר כי אף אם לא נאמר כך ביחס לכל סעיף בתקנון הרי שלמשתמש לא תעמוד כל טענה כנגד המשווק ביחס לכל סעיף המופיע בתקנון זה לעיל ולהלן.

שימוש באתר ייעשה ע”י מבקר ו/או מזמין המסוגל ע”פ דין להתחייב משפטית (להלן:”המבקר” ו/או “המזמין” בהתאמה) .

המשווק רשאי להפסיק השימוש באתר בכל עת ו/או לעדכן התקנון בכל עת וללא צורך בהתראה מראש ונוסח התקנון המחייב יהיה זה שפורסם במועד השימוש באתר.

בכל מקרה של סתירה בפרסום של המשווק באתר ובהזמנות מוצרים, יגברו ההוראות שבתקנון המפורט באתר החברה.

למשתמש לא יעמדו טענות כנגד המשווק בכל מקרה של תקלה ו/או נפילה של האתר.

הצגת מוצרים באתר

המשווק יצר את האתר כדי לספק מידע על החברה והמוצרים שלה. אמנם נעשה מאמצים ניכרים להבטיח שהייצוגים החזותיים של המוצרים המוצגים באתר מייצגים את הצבע, העיצוב והסגנון וכו' של המוצרים המקוריים, אך עשויים להופיע שינויים קלים, עיוותים ו/או הבדלים בהשוואה למקור. מוצר. זה עשוי, למשל, לנבוע מבעיות טכניות כמו הגדרות הדפדפן או המחשב שלך. לפיכך, המשווק אינו יכול לשאת באחריות לכל הבדלים לכאורה בין תמונות המוצרים המיוצגות באתר ובמוצרים המקוריים. בנוסף, המשווק ממליץ לראות את המוצרים במשרד החברה בבורסה לפני הרכישה.

זמינות מוצרים ותמחור

אנו מציעים למכירה מוצרים הנמצאים במלאי וזמינים למשלוח. עם זאת, מדי פעם אנו ממתינים למשלוחים מהספקים שלנו. לידיעתך, ייתכן שלא נוכל לספק מוצרים נבחרים עקב בעיות בייצור או בעיות בבדיקת איכות שזוהו כאשר אנו מקבלים מוצר מהספק שלנו. בנסיבות אלה, אנו נודיע לך בווצאפ/מייל ונחזיר כל תשלום שבוצע על ידך תוך שלושים יום ממועד ההודעה שהמוצרים אינם זמינים.

אם אתה מעוניין במוצר כלשהו שנמצא כעת בהזמנה חוזרת, התקשר אלינו ונוכל לומר לך מתי המוצר יחזור למלאי. לפעמים עם היקף ההזמנות שאנו מקבלים, פריט עלול לצאת מהמלאי לפני שנוכל לפרסם הודעה באתר. אם זה יקרה, ניצור איתך קשר ישירות כדי לדון באפשרויות אפשריות.

נתונים, כולל מחירים, עשויים להיות מוצגים בצורה לא מדויקת באתר שלנו עקב שגיאות מערכת או דפוס. למרות שאנו עושים כל ניסיון להימנע משגיאות אלו, הן עשויות להתרחש. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן כל שגיאה כאשר הן מתרחשות, ואיננו מכבדים מחירים לא מדויקים או שגויים. אם המחיר הנקוב של מוצר נמוך ממחירו בפועל, אנו, לפי שיקול דעתנו, ניצור איתך קשר לקבלת הנחיות לפני משלוח המוצר או נבטל את ההזמנה ונודיע לך על ביטול כאמור. אם כבר שילמת עבור המוצרים, נחזיר את מלוא הסכום ברגע שנוכל. אם ההזמנה נשלחה, אתה מסכים להחזיר את המוצר או לשלם את ההפרש בין המחיר בפועל למחיר הנגבה.

המחירים שלנו גם כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת. אנו מתנצלים על אי הנוחות שהדבר עלול לגרום. אם יש לך שאלות כלשהן, אנא אל תהסס לפנות אלינו בכתובת hayatsran@gmail.com  או בווצאפ 0525043746

קבלת הזמנות

בביצוע הזמנה אתה מציע לרכוש מוצר בכפוף לתנאים והגבלות אלה. לאחר ביצוע ההזמנה, תקבל דוא"ל\מסמך המאשר את פרטי ההזמנה שלך. אימייל זה אינו קבלה של הזמנתך, אלא רק אישור שקיבלנו את הזמנתך.

בהזמנתך הנך מצהיר/ה על כך כי ידוע לך שהיהלומים המוצגים באתר הינם יהלומים שאינם מעשה ידי הטבע אלא יהלומי מעבדה.

כל ההזמנות כפופות לזמינות ואישור מחיר ההזמנה. לא יתקיים בינך לביננו חוזה למכירת מוצר כלשהו אלא אם ועד שנקבל את הזמנתך במייל/ווצאפ אישור ותשלום מלא יתקבל ממך. הסכמתנו להזמנה שלך מביאה לידי קיום חוזה משפטי מחייב בינינו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל את הזמנתך במקרה שלא נוכל לקבל אישור לתשלום, אם חלות הגבלות משלוח על פריט מסוים, אם הפריט שהוזמן אינו עומד בתקני בקרת האיכות שלנו ונמשך או אזל מהמלאי.

אנו עשויים גם לסרב לעבד ולפיכך לקבל עסקה מכל סיבה שהיא או לסרב לתת שירות לכל אחד בכל עת לפי שיקול דעתנו הבלעדי. לא נהיה אחראים לכל הפסד, נזק או הוצאות עקיף או תוצאתי הנובעים מאי קבלת הזמנתך ולא תהיה לנו כל אחריות כלפיך, בדרך של פיצוי, מלבד החזר הסכום ששולם עבור הסחורה הנדונה.

ביטול הזמנה

החזרת מוצר ו/או ביטול רכישה דרך האתר תיעשה ע”פ שיקול דעת החברה ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א – 1981 ובהתאם לדין כמפורט להלן:

כל בקשה של מזמין המעוניין בביטול או החזרת מוצר ו/או כל שינוי בהזמנה שביצע דרך, יפנה אל החברה באמצעות פנייה בווצאפ למספר 0525043746.

במקרים של בקשה להחזר בגין מוצר פגום ו/או לא תואם לתכונות שהוצגו באתר, ייבדק הנושא ע”י החברה ומובהר כי בכל מקרה בו הבחין מזמין בפגם במוצר ו/או אי התאמה עליו להודיע על כך למשווק עד חלוף יום אחד מעת קבלת ההזמנה שלא כן יראו אותו כמאשר את ההתאמה בין ההזמנה באתר ובפועל.

החברה לא תבטל עסקה בגין מוצרים שיוצרו או הוזמנו או הותאמו באופן מיוחד ע”פ דרישת המזמין.

החברה לא תבטל עסקה בגין פריטים שנפגמו בכל דרך ו/או שנעשה בהם שימוש כלשהו.

מזמין המבקש לבטל עסקה שנעשתה, יציג לחברה חשבונית עסקה.

החזר כספי ע”י החברה יבוצע בכפוף לאמור לעיל ובתוך 14 ימים ממועד קבלת בקשת הביטול ובכפוף לתנאים להלן: 

המוצר הוחזר לידי החברה באמצעות המזמין ועל חשבונו.

המוצר הוחזר באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה ו/או נזק  ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.